Financiële verantwoording

De medische kosten in Barcelona werden aanvankelijk begroot op ruim €80.000. Inmiddels is de definitieve afrekening ontvangen. De kosten blijken lager uit te vallen en komen op bijna €75.000. Dit zijn de kosten voor alle medische onderzoeken en consulten (scans, evoked potentials onderzoek, anesthesioloog, psycholoog, neurochirurg), voor de operatie (15 uur OK, twee neurochirurgen, anesthesioloog en OK team), een dag Intensive Care en tien dagen ziekenhuisopname.

Op het moment dat de voorlopige rekening (van ruim €80.000) moest worden betaald, was er nog niet voldoende geld binnen en kon het verschil door een lening van €22.000 worden overbrugd. In de loop van de tijd kwam meer geld binnen en dat maakt (samen de lagere uiteindelijke kosten) dat van de verstrekte lening een bedrag van €15.500 terugbetaald kon worden. Het restant, €6500, is kwijtgescholden en maakt daarmee het bedrag van bijna €75.000 aan donaties rond.

Met dit alles houdt stichting Wiesje’s Lifeline nog een reserve van €1000 in stand, die bedoeld is voor het dekken van de kosten van het bezoek aan Barcelona over een jaar voor de controle die dan nodig is.