Contact en stichting Wiesje's Lifeline

Contact

Wilt je iets weten of iets meedelen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar:
wiesjeslifeline@gmail.com
 
 

 

Stichting Wiesje’s Lifeline


Stichting Wiesje’s Lifeline werd opgericht op 6 oktober 2021.
In de statuten van de stichting staan de volgende bepalingen over de doelstelling.

 

 

 

De stichting heeft ten doel:

  • Het creëren van voldoende financiële ruimte voor noodzakelijke en niet via een ziektekostenverzekering te
   financieren medische hulp voor Wiesje van der Velde, geboren te Breda op 5 december 1986, teneinde in
   gezondere toestand te geraken en te blijven.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

  1. fondsen te (doen) werven voor de beoogde medische en paramedische behandeling;
  2. het bevorderen van contacten teneinde een juiste behandeling en begeleiding te realiseren;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het doel in de ruimste zin verband houden of daartoe
   bevorderlijk kunnen zijn.
 

Henk van der Velde, de vader van Wiesje, is de bestuurder van de stichting. Er is een Raad van Commissarissen van twee personen. Die raad bewaakt de gehele gang van zaken van de stichting en ziet met name toe op de gelden die binnenkomen en de besteding ervan. De raad bestaat uit Sanneke Ünal-Stevens (voorzitter) en Anton Ram (secretaris).

De stichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84135085

Het bankrekeningnummer is NL20 TRIO 0320 3019 23